Rok s vinařem – Aktuální dění ve vinicích

V dalším článku, který je součástí projektu „Rok s vinařem“ bychom Vás rádi seznámili s aktuální situací ve vinicích Vinařství Mikrosvín Mikulov,  jelikož  vinobraní už klepe na dveře. V prvé řadě je však třeba si uvědomit, že přípravy na vinobraní probíhají prakticky celý rok. Od řezu počínaje, čímž vinař reguluje násadu hroznů, přes zelené práce, kdy se formuje kvalita hroznů až po odlisťování zóny hroznů na keřích, které se dokončuje právě v těchto dnech.

Začátkem září začal také odběr prvních vzorků raných odrůd. Mezi rané odrůdy, které pěstuje přímo Vinařství Mikrosvín Mikulov můžeme zařadit Muškát Moravský a Müller Thurgau. Na základě analytických rozborů hroznů stanovíme termín sklizně. Začátkem září jsme dokončili u pozdních odrůd postřik proti plísni šedé, ve formě vodního skla v kategorii BIO přípravků – Aquavitrin K.

Neméně důležitou činností současné doby je hlídání vinic proti špačkům a jiným nenechavcům. Na vinicích, které jsou obtížně  hlídatelné jelikož se nachází  na terasách či v odlehlých částech, jsme provedli zasíťování. Využíváme také plynová děla, jež se stala podzimním folklórem Jižní Moravy.

V meziřadí se provádí poslední práce, mezi něž patří např. sečení v zatravněných pásech a plečkování v nezatravněných pásech. Plánujeme také provést na části vinic výsev zimního ozelenění.

Nesmíme také zapomenout na práce, které úplně nesouvisí s letošní sklizní, tím myslíme přípravu pozemků pro výsadbu nových vinic . Co si pod přípravou nových vinic představit? Vinice je třeba hnojit, provést orbu a rigolaci.

V současné době se ve vinicích opravdu intenzivně pracuje a jako každý vinař už se pomalu těšíme, až sklidíme plody své práce.

Co na to říkáte vy?